Олександрівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

Головна » Дистанційне навчання 2020-2021 н.р. » 4 клас

4 клас

РОЗКЛАД УРОКІВ ДЛЯ 4 КЛАСУ

НА ПЕРІОД ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

День тижня/

дата

№ уроку

Початок

уроку

Предмет

Учитель

Тема уроку

Режим проведення уроку /

платформа

Домашнє завдання

Понеділок

18.01

1

09:00

Природознавство

Саковська К.П.

Південна Америка

Онлайн/

Google Meet

С.78-84, опрацювати

2

09:50

Літературне читання

Саковська К.П.

Монографічне вивчення творчості українських поетів.Формування емоційно-оцінного ставлення до прочитаного

Онлайн/

Google Meet

С.114,читати

3

10:40

Математика

Саковська К.П.

Розв`язування прикладів і задач. Задачі з буквеними даними.

Онлайн/

Google Meet

С.96, №587

4

11:30

Англійська мова

Мартошенко Л.М.

Ідемо в зоопарк.

 

Офлайн/

GoogleClassroom

 С.62 впр. 5, доповнити речення.

5

12:20

Фізична культура

Саковська К.П.

Організаційні вправи. ЗРВ на місці. Танцювальні вправи

Офлайн/

GoogleClassroom

 

 

Вівторок

19.01

1

09:00

Літературне читання

Саковська К.П.

Творча діяльність учнів на основі прочитаного читання за ролями.

Онлайн/

Google Meet

С.115,опрацювати.

2

09:50

Математика

Саковська К.П.

Задачі на знаходженняневідомих за двома різницями. План розвязування задачі

Онлайн/

Google Meet

С.93,№569

3

10:40

Українська мова

Саковська К.П.

Урок розвитку звязного мовлення. Усний твір на задану тему

Онлайн/

Google Meet

Записати 3  речення з числівниками.

4

11:30

Я у світі

Саковська К.П.

Приклади правопорушень серед дітей і юридична відповідальність за їх скоєння

Офлайн/

GoogleClassroom

 

5

12:20

Фізична культура

Саковська К.П.

Організаційні вправи. ЗРВ на місці. Танцювальні вправи

Офлайн/

GoogleClassroom

 

Середа

20.01

1

09:00

Літературне читання

Саковська К.П.

Формування умінь самостійно користуватися довідковою літературою. Використання  Інтернет -ресурсів

Онлайн/

Google Meet

Знайти в Інтернеті і подивитися мультфільм «Біда навчить»

2

09:50

Математика

Саковська К П.

Числові вирази, які містять кілька арифметичних дій різних ступенів без дужок і з дужками. Задачі на знаходження невідомих за двома різницями

Онлайн/

Google Meet

С.93,№570, вирази

3

10:40

Українська мова

Саковська К.П.

Поняття про займенник як частину мови. Уживання займенників з прийменниками

Онлайн/

Google Meet

Виконати завдання з картки

4

11:30

Інформатика

Налисник О.О.

Інформаційні ресурси Інтернету. Пошук навчальних матеріалів в мережі. Навчальна діяльність учня в Інтернеті

Офлайн/

GoogleClassroom

 

5

12:20

Основи здоров`я

Саковська К.П.

Інфекційні хвороби, що набули соціального значення

Офлайн/

GoogleClassroom

 

Четвер

21.01

1

09:00

Англійська мова

Мартошенко Л.М.

Дикі тварини

Онлайн / Google Meet

С.63  впр.5

Записати правильний розклад.

2

09:50

Літературне читання

Саковська К.П.

Узагальнення вивченого матеріалу. Формування умінь підтримувати колективну дискусію за змістом прочитаного

Онлайн/

Google Meet

Скласти діалог                 (3-5 реплік)

3

10:40

Українська мова

Саковська К.П.

Особові займенники. Займенники І-ІІІ особи однини й множини. Побудова сполучень слів і речень із займенниками

Онлайн/

Google Meet

Вивчити відмінювання займенників І-ІІІ особи

4

11:30

Образотворче мистецтво

Саковська К.П.

Виражальні засоби під час створення образів фантастичних істот. «Пташка щастя»

Офлайн/

GoogleClassroom

 

5

12:20

Фізична культура

Сакрвська К.П.

Організаційні вправи. ЗРВ на місці. Танцювальні вправи

Офлайн/

GoogleClassroom

 

Пятниця

22.01

1

09:00

Математика

Саковська К.П.

Задачі на знаходження невідомих за двома різницями. Задачі на пропорційне ділення

Онлайн / Google Meet

С. 98 № 599 (3 вирази)

2

09:50

Природознавство

Саковська К.П.

Австралія. Рослинний і тваринний світ

Онлайн/

Google Meet

С. 88 – 93, опрацювати

3

10:40

Трудове навчання

Саковська К.П.

Способи плетіння зі стрічок, товстих ниток. Закладинка з українським орнаментом

Онлайн/

Google Meet

 

4

11:30

Музичне мистецтво

Шаргородська Т.П.

Музика – це найвиразніша мова

Офлайн/

GoogleClassroom

 

5

12:20

Інформатика

Налисник О.О.

Електронна пошта. Захист облікового запису. Культура листування. Інформаційні ресурси Інтернету. Пошук навчальних матеріалів в мережі. Навчальна діяльність учня в Інтернеті

Офлайн/

GoogleClassroom

 

 

День тижня/

дата

№ уроку

Початок

уроку

Предмет

Учитель

Тема уроку

Режим проведення уроку /

платформа

Домашнє завдання

Понеділок

11.01

1

09:00

Природознавство

Саковська К.П.

Африка

Онлайн/

Google Meet

С.62-70, опрацювати

2

09:50

Літературне читання

Саковська К.П.

Монографічне вивчення творчості українських поетів.Спостереження за авторським вибором слова у творі під час описів природи.

Онлайн/

Google Meet

С.102, знайти в творі опис природи

3

10:40

Математика

Саковська К.П.

Множення круглих чисел на одноцифрове(67000*7).Задачі на пропорційне ділення.

Онлайн/

Google Meet

С.91,№560

4

11:30

Англійська мова

Мартошенко Л.М.

Природа навколо нас

Офлайн/

GoogleClassroom

 С.57 впр.1  Вивчити нову лексику

5

12:20

Фізична культура

Саковська К.П.

Організаційні вправи. ЗРВ на місці. Танцювальні вправи.

Офлайн/

Google Classroom

 

Вівторок

12.01

1

09:00

Літературне читання

Саовська К.П.

Урок позакласного читання.Творча діяльність учнів на основі прочитаного.Складання розповіді від імені одного з героїв прочитаного твору.

Онлайн/

Google Meet

Скласти твір-мініатюру про героя з прочитаного твору

2

09:50

Математика

Саковська К.П.

Ділення на одноцифрове число,коли в записі частки є нулі. Задачі на пропорційне ділення.

Онлайн/

Google Meet

С.93,№570

3

10:40

Українська мова

Сакоиська К.П.

Вимоваі правопис найуживаніших числівників, уживання їх у мовленні.

Онлайн/

Google Meet

Скласти 3 речення з числівниками

4

11:30

Я у світі

Саковська К.П.

Створення фото колажу. Проведення конкурсу малюнків на тему «Хліб і сіль- символи української гостинності».

Офлайн/

GoogleClassroom

Створення фото колажу

5

12:20

Фізична культура

Саковська К.П.

Організаційні вправи. ЗРВ на місці. Танцювальні вправи.

Офлайн/

GoogleClassroom

Танцювальні вправи

Середа

13.01

1

09:00

Літературне читання

Саковська К.П.

Монографічне вивчення творчості українських поетів.Спостереження за авторським вибором слова у творі під час діалогів, описів природи.

Онлайн/

Google Meet

С.110-111,знайти в тексті діалог

2

09:50

Математика

Саковська К П.

Письмове ділення багатоцифрових чисел, коли в записі частки є нулі.Задачі на пропорційне ділення.

Онлайн/

Google Meet

С.94,№574

3

10:40

Українська мова

Саковська К.П.

Практичне засвоєння вимовляння і письма та відмінкових форм окремих числівників.

Онлайн/

Google Meet

Завдання на картках

4

11:30

Інформатика

Налисник О.О.

Електронна пошта. Захист облікового запису. Культура листування

 

Офлайн/

GoogleClassroom

 

5

12:20

Основи здоров`я

Саковська К.П.

Вплив реклами на рішення і поведінку людей.

 

Офлайн/

GoogleClassroom

 

Четвер

14.01

1

09:00

Англійська мова

Мартошенко Л.М.

У світі тварин.

 

Онлайн/

Google Meet

С.58 впр.3 Читати

2

09:50

Літературне читання

Саковська К.П.

Монографічне вивчення творчості українських поетів.Спостереження за авторським вибором слова у творі під час описів природи.

Онлайн/

Google Meet

С.112-113, читати з інтонацією

3

10:40

Українська мова

Саковська К.П.

Словесні формули на означення показників часу протягом доби.

Онлайн/

Google Meet

Написати свій режим дня,вживаючи числівники

4

11:30

Образотворче мистецтво

Саковська К.П.

Ознайомлення з графічною технікою штампування. «Кумедні смайлики».

Офлайн/

GoogleClassroom

 

5

12:20

Фізична культура

Сакрвська К.П.

Організаційні вправи. ЗРВ на місці. Танцювальні вправи.

Офлайн / GoogleClassroom

 

Пятниця

15.01

1

09:00

Математика

Саковська К.П.

Ділення з остачею.Задачі на пропорційне ділення.

Онлайн/

Google Meet

 

2

09:50

Природознавство

Саковська К.П.

Північна Америка.

 

Онлайн/

Google Meet

 

3

10:40

Трудове навчання

Саковська К.П.

Послідовність виготовлення простих виробів з використанням поролону «Кумедні  сніговики»

Онлайн/

Google Meet

 

4

11:30

Музичне мистецтво

Шаргородська Т.П.

Музика - це найвиразніша мова

Офлайн/

GoogleClassroom

 

5

12:20

Інформатика

Налисник О.О.

Правила безпечного користування Інтернетом. Мережевий етикет . Різниця між реальним та віртуальним спілкуванням

 

Офлайн/

GoogleClassroom