Олександрівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

Головна » Прозорість та інформаційна відкритість

Прозорість та інформаційна відкритість

Статут

Свідоцтво про атестацію

Структура та органи управління

Фінансово-господарська діяльність. Використання коштів до 01.01.2021 року

Використання бюджетних коштів

Використання позабюджетних коштів

 Кадри

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти, наявність вільних місць (мережа та контингент)

Мова освітнього процесу - українська

Освітні програми

Правила внутрішкільного розпорядку

Положення про раду закладу

Положення про батьківський комітет 

Відомості про приміщення та матеріальну базу закладу освіти

 Наявність вакантних посад

 Правила прийому до закладу освіти

Зарахування до 1 класу

Умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Перелік додаткових освітніх та інших послуг

Режим роботи закладу

Вибір і замовлення підручників

Моніторинг якості освіти

Положення про академічну доброчесність

 Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти 

 Річний звіт керівника закладу

 

    Всі новини